Stowarzyszenia i organizacje

Przynależność Kancelarii do Stowarzyszeń i organizacji

Od poczatku swojej działalności, Stowarzyszenie wchodzi w skład szeregu organizacji i stowarzyszeń, pozostając w ścisłym kontakcie z najlepszymi brokerami i specjalsitami od ubezpieczeń w Polsce.


Kancelaria zrzeszona jest w następujących organizacjach:

Polskie Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych i Asekuracyjnych


Polska Izba Brokerów Ubezieczeniowych i Asekuracyjnych