Konferencje i szkolenia

Nasza dotychczasowe szkolenia i konferencje

2011 – Organizacja konferencji dla dyrektorów szpitali dotyczących odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych.

2012 - konferencja „Odpowiedzialność Cywilna Funkcjonariuszy Publicznych za rażące naruszenie prawa” pod patronatem honorowym Wojewody Świętokrzyskiego – Pani Bożentyny Pałki-Koruby oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Pana Adama Jarubasa.

2013-2015 - 39 szkoleń z obrony przed roszczeniami cywilno-prawnymi kierowanymi wobec gmin.

2016 - odbyło się szkolenie i konferencja dla Gmin w związku z uchwaleniem zmian w Prawie Zamówień Publicznych.

2016-2018 - 46 szkoleń dla klientów z prewencji i likwidacji szkód majątkowych i OC.