Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych przez Kancelarię Brokerską Progres

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że :

  1. 1. Administratorem Państwa danych jest Aleksander Romanowski prowadzący działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń pod firmą Kancelaria Brokerska PROGRES z siedzibą w Busku Zdroju pod adresem 28-100 Busko - Zdrój ul. Ładna 6, NIP: 655-111-10-98, REGON: 290668457, e-mail : romanowski@kbprogres.pl, tel/faks 41 378 2159.
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji usługi brokerskiej , przygotowania projektu ubezpieczeniowego , zawarcia i realizacji umowy/ umów ubezpieczenia oraz likwidacji szkód.
  3. 3. Kancelaria Brokerska PROGRES będzie przetwarzać następujące dane : imię i nazwisko, data urodzenia, dane adresowe, numery telefonów, adresy e-mailowe, dokumentację medyczną, pesel.
  4. 4. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia , a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  5. 5. Odbiorcami danych są zakłady ubezpieczeń.
  6. 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy ubezpieczenia do czasu przedawnienia roszczenia.
  7. 7. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ponadto, mogą państwo zapoznać się z naszą dokumentacją Polityki Prywatności: